Longfonds

Het Longfonds is een Nederlandse organisatie die zich sinds 1959 inzet voor het verstrekken van informatie met betrekking tot onder andere astma en COPD. De inkomsten die het fonds bij elkaar krijgt, worden gebruikt voor het subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek. En voor het verbeteren van de zorg op het gebied van longaandoeningen. Vanaf de oprichting in 1959 tot aan 2013 stond het Longfonds bekend als het Astma Fonds. Jaarlijks gaan er meer dan 4.500 vrijwilligers op pad om te collecteren voor het fonds. Met het geld dat hiermee wordt opgehaald strijdt het fonds tegen chronische longziekten. De activiteiten van de organisatie zijn gericht op het voorkomen, genezen en het verbeteren van mensen. Die met dergelijke aandoeningen leveren. Naast fonds voor de bevordering van de gezondheid. Is het Longfonds ook een patiëntenvereniging die zorgt voor de verstrekking van de juiste informatie.

Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in onze omgeving is zeer belangrijk om op een gezonde manier zuurstof te kunnen ademen. Helaas is de lucht niet altijd even schoon en kunnen daardoor problemen ontstaan. Het Longfonds wil daarom bijdragen aan het bevorderen van de luchtkwaliteit buiten en in huis. De lucht die je buiten inademt is over het algemeen ongezond. In Nederland gaan er jaarlijks naar schatting 12.000 mensen dood als gevolg van ongezonde lucht. Door slechte luchtkwaliteit kunnen ziektes als astma, COPD of lonkanker ontstaan. Een belangrijk doel van het Longfonds is dan ook een bijdrage leveren aan het verminderen van luchtvervuiling.

Gezonde lucht buiten

Om daaraan bij te dragen stelt het fonds de gezondheid van de mens voorop. Er wordt gewerkt aan het verminderen van bronnen die slechte lucht veroorzaken zoals bijvoorbeeld door houtrook van kachels en door gassen die door het verkeer worden uitgestoten. Daarnaast stimuleert het fonds het gebruik van schone alternatieven en duurzame oplossingen voor bedrijven die kunnen bijdragen aan een betere luchtkwaliteit. In de lucht zweven allemaal kleine deeltjes als fijnstof, ozon, roet, CO2, smog en andere vervuilende deeltjes. Deze zeer fijne deeltjes komen via de luchtwegen in de longen en kunnen daar schade aanrichten.

Schonere lucht binnen

Niet alleen buiten, maar ook in huis is de kans groot dat de luchtkwaliteit niet goed is. Dit kan verschillende oorzaken hebben en kan eveneens nare gevolgen hebben. De kwaliteit van de lucht is namelijk van invloed op de gezondheid van jouw lichaam. Ongezonde lucht in huis kan zorgen voor een droge keel, hoofdpijn, vermoeidheid, benauwdheid of een verstopte neus. Dat zijn gelukkig zaken waar je zelf snel iets aan kunt doen. andere klachten die kunnen ontstaan zijn een stuk ernstiger zoals infecties aan de luchtwegen, astma, ontwikkeling van allergieën, hart- en vaatziekten, kanker of zelfs overlijden door toedoen van koolmonoxidevergiftiging. Gevaarlijke deeltjes die in de lucht zitten in huis zijn vaak CO2, schimmels, vocht, fijnstof en koolstofmonoxide. Volgens het Longfonds kun je hier zelf invloed op uitoefenen door verschillende stappen te ondernemen.

Wat kun je zelf doen?

Zelf kun je ook een bijdrage leveren aan een schonere luchtkwaliteit. Op de website van het Longfonds en in de informatie die door de organisatie verstrekt wordt staan verschillende adviezen om bij te dragen aan een schonere leefomgeving met gezonde lucht. Laat bijvoorbeeld wat vaker de auto staan als je op pad moet en als je in de buurt moet zijn. Moet je toch met de auto op pad, kies er dan voor om langs een route te gaan waar minder verkeer is.

Door minder of geen gebruik te maken van houtkachels, openhaarden en vuurkorven, draag je ook bij aan een betere luchtkwaliteit. In huis kun je de kwaliteit van de lucht ook goed zelf verbeteren. Het belangrijkste is dat de woning goed geventileerd wordt door ventilatieroosters en ramen open te zetten. Een huis moet ook goed schoongehouden worden om deeltjes uit de lucht te kunnen halen. Heeft het huis een ventilatiesysteem, zet deze dan standaard aan en op een hogere stand wanneer je gaat koken, douchen of de was aan het doen bent.

Longfonds info

Wetenswaardigheden

Het Longfonds is een organisatie die zich op verschillende vlakken inzet voor de bevordering van de zorg op het gebied van longziekten en voor een betere luchtkwaliteit. Voor schoolgaande kinderen is het bijvoorbeeld mogelijk om een pakket aan te vragen voor het houden van een spreekbeurt. Daarmee leren de kinderen in de klas verschillende interessante dingen. Zo ademt een mens wel 10.000 liter lucht per dag en wordt er iedere 4 seconden lucht in de longen geademd.

Andere weetjes zijn dat je met 1 keer ademhalen een halve liter lucht binnenkrijgt en informatie over de werking van de longen. Om kinderen te wijzen op de verschillende aandoeningen aan longen, geeft het Longfonds ook informatie over ziektes als astma, COPD en longkanker. Zo hebben meer dan 115.000 kinderen tot de leeftijd van 14 jaar in Nederland astma en zijn er in totaal meer dan een half miljoen Nederlanders die hier last van hebben.

Wat kunnen we doen voor mensen met een longziekte

Mensen met een longziekte hebben geen gezonde longen. In Nederland hebben ongeveer een half miljoen mensen een longziekte zoals Astma of COPD. Voor hen is het belangrijk dat ze gezonde lucht binnen krijgen. Gezonde lucht en gezonde longen gaan samen op. Denk daarom of het wel nodig is om met de auto te gaan of de houtkachel of vuurkorf aan te steken. De mensen met een longziekte kunnen zelf ook hun leefstijl aanpassen. Het voorkomen van ASTMA en COPD kan tevens door in huis en op plekken waar men veel verblijft te zorgen voor goede ventilatie. Waardoor ze vaak gezonde lucht inademen. Dit zijn onderwerpen waar fondsen zoals het Longfonds ook goed over informeren. Het Longfonds strijdt voor deze mensen op verschillende vlakken. Steun het fond waar je kan en voorkom een slechte luchtkwaliteit.